Sắt thép hộp bao nhiêu tiền 1 Kg ?

Sắt thép hộp đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng hiện nay bởi khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền cao, giúp công trình kéo dài thời gian sử dụng và tuổi thọ công trình. Tuổi thọ trung bình của thép có thể lên đến 60 năm.

Thép hộp thường được sử dụng để làm kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, ống dẫn, lan can cầu thang.

Sắt thép hộp được chia làm 2 loại:Giống như thép hộp vuông và Giống như thép hộp chữ nhật. Và mỗi loại cũng chia là 2 loại chính là:

  • Đối với thép hộp Chữ nhật được chia là: thép hộp chữ nhật mạ kẽm và thép hộp chữ nhật đen
  • Đối với thép hộp vuông được chia là: thép hộp vuông mạ kẽm và thép hộp vuông đen

Mỗi sản phẩm có độ dày, độ lớn khác nhau. Việc xác định chính xác quy cách, kích thước thép cần sử dụng giúp nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình thi công xây dựng.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp đen như sau :

 

BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
0 Thép hộp chữ nhật đen Thép hộp vuông đen
1 □ 10*20         0.80 cây 6m   □ 12*12           0.80 cây 6m  
2 □ 13*26         0.60 cây 6m       26,500           1.00 cây 6m  
3         0.70 cây 6m       28,000 □ 14*14           0.60 cây 6m        19,000
4         0.80 cây 6m       32,000           0.70 cây 6m        20,500
5         0.90 cây 6m       33,000           0.80 cây 6m        23,000
6         1.00 cây 6m       37,500           0.90 cây 6m        26,500
7         1.10 cây 6m       41,000           1.00 cây 6m        29,000
8         1.20 cây 6m       46,000           1.10 cây 6m        31,500
9         1.40 cây 6m       51,500 □ 16*16           0.70 cây 6m        24,500
10 □ 20*40         0.80 cây 6m       49,000           0.80 cây 6m        28,500
11         0.90 cây 6m       49,500           0.90 cây 6m        30,000
12         1.00 cây 6m       54,000           1.10 cây 6m        36,000
13         1.10 cây 6m       59,000 □ 20*20           0.60 cây 6m        27,500
14         1.20 cây 6m       64,000           0.70 cây 6m        28,500
15         1.40 cây 6m       73,500           0.80 cây 6m        32,500
16 □ 25*50         0.70 cây 6m       53,500           0.90 cây 6m        33,000
17         0.80 cây 6m       63,500           1.00 cây 6m        37,500
18         0.90 cây 6m       65,000           1.10 cây 6m        40,500
19         1.00 cây 6m       66,500           1.20 cây 6m        44,500
20         1.10 cây 6m       73,500           1.40 cây 6m        49,000
21         1.20 cây 6m       81,500 □ 25*25           0.70 cây 6m  
22         1.40 cây 6m       90,500           0.80 cây 6m        41,000
23 □ 30*60         0.70 cây 6m       66,500           0.90 cây 6m        42,500
24         0.80 cây 6m       74,500           1.00 cây 6m        46,000
25         0.90 cây 6m       76,000           1.10 cây 6m        48,500
26         1.00 cây 6m       80,500           1.20 cây 6m        54,000
27         1.10 cây 6m       88,000           1.40 cây 6m        60,000
28         1.20 cây 6m       98,000 □ 30*30           0.70 cây 6m        43,000
29         1.40 cây 6m     109,000           0.80 cây 6m        48,000
30         1.70 cây 6m     141,500           0.90 cây 6m        48,500
31 □ 30*90         1.10 cây 6m     135,000           1.00 cây 6m        53,000
32         1.40 cây 6m     169,000           1.10 cây 6m        58,000
33 □ 40*80         0.80 cây 6m     100,500           1.20 cây 6m        63,000
34         0.90 cây 6m     106,000           1.40 cây 6m        72,000
35         1.00 cây 6m     112,500           1.70 cây 6m        91,500
36         1.10 cây 6m     119,000 □ 40*40           0.80 cây 6m        64,500
37         1.20 cây 6m     131,500           0.90 cây 6m        67,500
38         1.40 cây 6m     148,000           1.00 cây 6m        74,000
39         1.70 cây 6m     184,000           1.10 cây 6m        79,000
40 □ 50*100         1.10 cây 6m     163,500           1.20 cây 6m        85,500
41         1.40 cây 6m     184,000           1.40 cây 6m        96,000
42         1.70 cây 6m     236,500           1.70 cây 6m      124,500
43         2.00 cây 6m     270,500           2.00 cây 6m      145,000
44 □ 60*120         1.20 cây 6m     250,500           2.50 cây 6m      193,000
45         1.40 cây 6m     256,000 □  50*50           1.10 cây 6m        98,000
46         1.70 cây 6m     332,500           1.40 cây 6m      123,500
47 □ 70*140         1.40 cây 6m             1.70 cây 6m      153,500
48         1.70 cây 6m             2.00 cây 6m      180,500
49         2.00 cây 6m   □ 75*75           1.40 cây 6m      218,000
50         2.50 cây 6m   □ 90*90           1.40 cây 6m      267,000

  Lưu ý : 

–   Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
–   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp đen như sau :

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MÃ KẼM

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
0 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Thép hộp vuông mạ kẽm
1 Thép hộp □ 10*20         0.70 cây 6m       35,500 □ 14*14           0.70 cây 6m        32,500
2         0.80 cây 6m       39,000           0.80 cây 6m        37,000
3         0.90 cây 6m       43,500           0.90 cây 6m        41,000
4         1.00 cây 6m       48,000           1.00 cây 6m        45,500
5 Thép hộp □ 13*26         0.70 cây 6m       44,500           1.10 cây 6m        49,500
6         0.80 cây 6m       49,500           1.20 cây 6m        53,000
7         0.90 cây 6m       54,500 □ 16*16           0.80 cây 6m        41,500
8         1.00 cây 6m       60,000           0.90 cây 6m        45,500
9         1.10 cây 6m       65,000           1.00 cây 6m        50,000
10         1.20 cây 6m       70,500           1.10 cây 6m        55,000
11

Thép hộp □ 20*40

        0.80 cây 6m       74,500           1.20 cây 6m        59,500
12         0.90 cây 6m       83,000           1.40 cây 6m        68,000
13         1.00 cây 6m       91,000 □ 20*20           0.70 cây 6m        45,000
14         1.10 cây 6m     100,000           0.80 cây 6m        50,500
15         1.20 cây 6m     108,500           0.90 cây 6m        56,000
16         1.40 cây 6m     124,500           1.00 cây 6m        61,500
17         1.70 cây 6m     149,500           1.10 cây 6m        67,000
18

Thép hộp □ 25*50

        0.80 cây 6m       93,000           1.20 cây 6m        72,500
19         0.90 cây 6m     102,500           1.40 cây 6m        83,000
20         1.00 cây 6m     113,500 □ 25*25           0.70 cây 6m        56,500
21         1.10 cây 6m     124,500           0.80 cây 6m        64,500
22         1.20 cây 6m     135,500           0.90 cây 6m        70,000
23         1.40 cây 6m     157,000           1.00 cây 6m        77,000
24         1.70 cây 6m     189,500           1.10 cây 6m        85,000
25         2.00 cây 6m     221,000           1.20 cây 6m        91,500
26 □ 30*60         0.80 cây 6m     110,500           1.40 cây 6m      105,000
27         0.90 cây 6m     123,500           1.70 cây 6m      125,000
28         1.00 cây 6m     137,000 □ 30*30           0.80 cây 6m        74,500
29         1.10 cây 6m     150,000           0.90 cây 6m        83,000
30         1.20 cây 6m     163,500           1.00 cây 6m        91,000
31         1.40 cây 6m     190,000           1.10 cây 6m      100,000
32         1.70 cây 6m     229,000           1.20 cây 6m      108,500
33         2.00 cây 6m     267,500           1.40 cây 6m      125,500
34         2.50 cây 6m     337,000           1.70 cây 6m      150,500
35

Thép hộp □ 40*80

        1.00 cây 6m     184,500           1.80 cây 6m      158,000
36         1.10 cây 6m     201,500           2.00 cây 6m      174,500
37         1.20 cây 6m     219,500 □ 40*40           1.00 cây 6m      122,000
38         1.40 cây 6m     255,000           1.10 cây 6m      133,000
39         1.70 cây 6m     308,000           1.20 cây 6m      144,500
40         1.80 cây 6m     326,000           1.40 cây 6m      168,000
41         2.00 cây 6m     360,500           1.70 cây 6m      202,500
42         2.50 cây 6m     456,000           1.80 cây 6m      215,000
43 □ 50*100         1.10 cây 6m     258,000           2.00 cây 6m      238,000
44         1.20 cây 6m     281,000           2.50 cây 6m      297,500
45         1.40 cây 6m     320,000 □ 50*50           1.00 cây 6m      153,500
46         1.70 cây 6m     386,000           1.10 cây 6m      168,500
47         1.80 cây 6m     409,500           1.20 cây 6m      183,500
48         2.00 cây 6m     454,000           1.40 cây 6m      213,000
49         2.50 cây 6m     571,000           1.70 cây 6m      257,000
50         3.00 cây 6m     694,000           1.80 cây 6m      273,500
51 □ 60*120         1.40 cây 6m     396,000           2.00 cây 6m      298,500
52         1.70 cây 6m     469,500           2.50 cây 6m      374,000
53         1.80 cây 6m     496,500           3.00 cây 6m      450,000
54         2.00 cây 6m     551,000 □ 100*100           2.00 cây 6m  
55         2.50 cây 6m     689,000           2.50 cây 6m  
56         3.00 cây 6m     838,500           3.00 cây 6m  

  Lưu ý : 

–   Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
–   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.

CÔNG TY TNHH THÉP MẠNH TIẾN PHÁT

Trụ sở chính : 550 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, HCM

 Email : thepmtp@gmail.com – satthepmtp@gmail.com

 Wetsite : manhtienphat.vn

 Holine : 0944.939.990 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0902.000.666 – 0936.000.888

Hỗ trợ 24/24h

 

HỆ THỐNG KHO HÀNG

Chi nhánh 1 : 505 đường tân sơn – P.12 – Q.gò vấp.

Chi nhánh 2 : 490A điện biên phủ – P.21 – Q.bình thạnh.

Chi nhánh 3 : 190B trần quang khải – P.tân định Q.1.

Kho hàng 1 : 25 phan văn hớn – ấp 7 xã xuân thới thượng – huyện hóc môn.

Kho hàng 2 : Lô số 8 Khu Công Nghiệp Tân Tạo Song Hành, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân.

Kho hàng 3 : 1900 Quốc lộ 1A ( ngã tư an sương ), P.Trung Mỹ Tây, Q.12.

Kho hàng 4 : 121 phan văn hớn – ấp tiền lân – xã bà điểm – hóc môn – tphcm

Hotline 24/7 : Hotline : 0944.939.990 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0917.02.03.03 – 0917.63.63.67

2020/02/28Thể loại : WhatTab :

Bài viết liên quan

Nhà phân phối thép Miền Nam giá rẻ mới nhất năm 2020

Nhà phân phối thép pomina giá rẻ mới nhất năm 2020

Thép Miền Nam Bao Nhiêu 1 Cây?

1 Bó Thép Pomina bao nhiêu cây?

Thép Việt Nhật bao nhiêu 1 cây?

Zalo: 0917020303
Liên kết hữu ích : Công ty seo, dịch vụ seo, hút hầm cầu, thu mua phế liệu, giá thép hình, giá cát san lấp, giá thép việt nhật, giá thép ống, chuyển nhà thành hưng, khoan cắt bê tông, khoan cắt bê tông, sắt thép xây dựng, xà gồ xây dựng , thiết kế và thi công nhà, bốc xếp, lắp đặt camera, sửa khóa tại nhà, thông cống nghẹt, Taxi nội bài, Taxi gia đình, taxi đưa đón sân bay, đặt xe sân bay, thu mua phế liệu thành phát, thu mua phế liệu phát thành đạt, thu mua phế liệu hưng thịnh, thu mua phế liệu miền nam, thu mua phế liệu ngọc diệp, thu mua phế liệu mạnh nhất,thu mua phế liệu phương nam, Thu mua phế liệu Sắt thép, Thu mua phế liệu Đồng, Thu mua phế liệu Nhôm, Thu mua phế liệu Inox, Mua phế liệu inox, Mua phế liệu nhôm, Mua phế liệu sắt, Mua phế liệu Đồng, Mua phế liệu giá cao, Thép trí việt,, Thu mua phế liệu Hải Đăng, Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Huy Lộc Phát, Thu mua phế liệu
Copyright 2024 © giathephinh24h.net. DMCA.com Protection Status